Щатските акции падат

2008-06-27 Щатските акции претърпяха големи загуби в четвъртък поради
тревоги около забавения растеж на печалбите на технологичните
компании и повишаващите се цени на петрола, които изплашиха
инвеститорите.

dariknews