Български традиции с италианско влияние и магична изненада с Боби Турбото (04.07.2022) - част 2