Близо милион трудоспособни българи нито работят, нито учат

Nova News