Недостиг на медици в Инфекциозната болница в Пловдив