Българска болнична асоциация: Спирането на плановия прием е обезпокоително