Валентин Михов: Трудно се говори в такъв момент

gong