Онкологичен център без специалисти ще лекува болни от COVID-19 в Шумен