СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Мандатът на кмета на община Ракитово Костадин Холянов е прекратен

СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Мандатът на кмета на община Ракитово Костадин Холянов е прекратен