Music Idol 2 - Иван Ангелов и Фънки се хранят в ефир.

Иван Ангелов и Фънки се хранят след изпълнението му.

ohpc