Корчева, ПП: Коалиционният съвет ще вземе решения, приемливи за всички партньори

Твоят ден