Електрогравитация 3

Електрогравитация 3 - BG - експеримент по лифтер технология. Захранващо напрежение 31Кв. Потребление 5Вт.
работи на два принципа: Електрогравитация и Йонен вятър. Електрогравитацията е принцип при който електрическото поле с висока напрегнатост свива п

teofilius