„НА ТВОЯ СТРАНА”: Замесиха манастири в продажба на амулети за богатство