Садистично отношение: защо причиняваме това на животните

Истински ад за животните: транспортирането им с камиони или кораби до мястото за угояване или клане. Понякога това мъчение продължава дни наред. В някои страни към тях се отнасят направо садистично. Вижте повече:

Deutsche Welle