Филип Отие: Франция е за българската кандидатура за Шенген, но ако се изпълнят необходимите условия

TV Evropa