Родители и ученици на бунт срещу училищен директор