Преди срещата на Кирил Петков и Димитър Ковачевски