Ще продължат ли медиците на първа линия да получават бонусите от 1000 лв.

Коментар на д-р Иван Маджаров