Затворник в дома си: Дете с увреждане има нужда от рампа, за да излиза

Майка нарича собствения си дом затвор.