Солист предложи брак на сцената на Музикалния театър в София