Кога и къде можем да спортуваме в София

Шест електронни табла ще дават информация за спортния живот в града

Nova News