"Смъртна присъда" на 19 октомври, вторник от 22.00 ч. по DIEMA

diema