Марто Петров: Сриваме се надолу, трябва наистина да се вземат сериозни мерки

2011-09-03 „Такива големи отбори се възползват от всяка грешка”, каза Мартин Петров след загубата на България от Англия с 0:3

gongbg