Лудогорец в коридорите на „Гудисън парк“

2012-08-02 Ето всъщност как Лудогорец пристигна и усети „Гудисън парк“.

gong_bg