Глоби за хора в Пловдив, принудени да спират пред домовете си

Глоби за хора в Пловдив, принудени да спират пред домовете си