„Пресечна точка”: Не/възможни идеи за изборите, домашното насилие и родовите вражди

Коментатори бяха Богомил Грозев, Валерия Велева и Виктория Величкова