Режисьор: Пандемията провокира твореца да мисли по нов начин

Изкуство по време на пандемия

Nova News