Изпълнение на д-р Мирослав Ненков и Рачков в Забраненото шоу на Рачков (16.05.2021)

Изпълнение на д-р Мирослав Ненков и Рачков в Забраненото шоу на Рачков (16.05.2021)