Дете на еднополово семейство ще получи български акт за раждане

Дете на еднополово семейство ще получи български акт за раждане