Стремежът всеки да победи, а не да предложи политики, доведе до патовата ситуация в парламента

TV Evropa