Табутов: Дългосрочно може да се фиксира една цена на газови доставки

Твоят ден