Кой и защо планира да застрои детска площадка в София?

Планира се изграждането на 4-етажна сграда