Вафли с лика на премиера в училище

Защо ги раздадоха за закуска на ученици в Монтана?