Витоша - зимна приказка

Истинска зимна приказка на Витоша- в района на Алеко.