Най-известните убийства по време на прехода

Здравейте разумни мислещи хора,
в днешното видео ще си поговорим за някои бели петна в прехода. А именно, за някои от мокрите поръчки, които останаха неразкрити. Убийства, които приличаха на извадени от италиански филм за мафията.

Конспирации