Горят ли се отпадъци в района на Виетнамските общежития