Професор от НСА урежда изпити срещу секс

Адреналинката Ваня се обърна към „Господари на ефира”.