Изобретение с разрешително - Кола, която става самолет, премина успешно тест - „На кафе”

Изобретение с разрешително - Кола, която става самолет, премина успешно тест - „На кафе”

На кафе