Георги Котев. Измамата с рециклираното ядрено гориво в Аец Козлодуй

Ядрения физик с 17 години стаж в АЕЦ Козлодуй - Георги Котев, разкрива една от схемите на ядрената мафия за източване на централата. В централата нерегламентирано се използва рециклирано ядрено гориво от 2004 г., а не свежо за каквото се плаща на Русия.

truth8407

Собственикът на клипа не желае коментари.