„Моята новина”: Дупките в страната

Получихме снимка на пътя между с. Вратица и с. Трояново, Бургаско