Сътворението – земята е доказателството. Trailer

В началото Бог сътвори небето и земята.
Филмът е на адрес:
http://www.youtube.com/watch?v=JbX9Q2B1FDA

stenli_