“Срещу течението”: Двама депутати, опълчили се на партийната повеля