Кога и как страната ни е чествала 3 март официално?

Кога и как страната ни е чествала 3 март официално?