Кога в Пловдив ще има лаборатория за тестване на коронавирус?

В момента пробите, които се взимат, пътуват до Стара Загора