Проверка на NOVA: Предпазват ли ни реално предпазните средства?