Kонтрольори отнеха картата за пътуване на болен и беззащитен мъж

Ангел Миладинов е с множество заболявания