В „Капана" си поставят цел да работят с нулев отпадък

Събуди се