Георги Димов: Социалното напрежение в Турция ще се отрази и у нас

Твоят ден