"Свидетелства на времето": Илия Лзаров за членството ни в НАТО.mp4

Euronews Bulgaria