Мъри: Все още сме неуверени, не е нормално да давам елементарни подсказвания

gongbg