15 см снежна покривка на прохода „Петрохан”

15 см снежна покривка на прохода „Петрохан”